Derivas
Unha vez atopado ese destino, baixamos e calzamos os remos nos toletes. Agarrámonos a eles contra vento e marea, loitando contra os elementos ou aproveitando a enclamada para descansar ou avanzar, sos ou compartindo singradura…
Silvia Fiallega


Recent Portfolios