Atrapada
Atrapada nel,
nas súas redes.
Ser sen estar
e estar sen ser.
Poido saír, podes saír…
nós sempre podemos.

Maria V. G.


Recent Portfolios