Derivas
Pretendemos cartografiar esa inmensidade para sentirnos seguros: liñas, números, cálculos, profundidades,… Tentamos traducir o infinito a fórmulas igual que facemos coa vida para amarrarnos a ela. Aí hai incertezas, posibilidades, anguria, esperanza, soidade… Unha carta aberta a trazar infinitos rumbos para chegar a algures… Camiños coñecidos por ter sido andados ou aventura…
Silvia Fiallega


Recent Portfolios