Derivas
“Entón o único que quedaba era esa carta náutica, que non sabía de onde viña nin de quen era.”

“Anaj ami lhaxa luahida dad ikiman tyatit aindj n tabrat nl bhr ursinj madst yusnin njd mai di tda” (bereber)

Salahadin S.O.


Derivas
Derivas

Recent Portfolios