Derivas cadernal
tensar o baleiro
ata que as formas desmenten a aparencia.

a ollada cómplice enmascara
a percepción da verdade serena.
que non precisa ser acatada nin compartida.

dende ese lugar podo recoñecerte.

aínda que as palabras non o saiban.

Baldo RamosRecent Portfolios